50 anys de la nostra història
Com tots nosaltres sabem la nostra vil·la i sobretot el teixit