càrrec el sr. Alfons Mestres però mantenint-se dins de la junta