Colla Victòria

Seu social:

Bar Gamba 2

Carrer de Còrsega, 407

08037 Barcelona

Tel: 934 57 83 44

La nostra història

1947 – 2022

Aquest és un breu resum de com va nèixer la Colla

La colla neix un 3 de març del 1947 al Bar Victòria, ja desaparegut i situat al carrer Gran de Gràcia, 14.

Sorgeix de la idea d’uns clients habituals de crear una colla tot veient desfilar les altres, cinc dies més tard, el dia 8, celebren la primera reunió, on es decideix anar endavant amb el projecte.

En la mateixa van participar 25 persones: José Torras Tort, Antoni Domenech Nogués, José Roig Gares, Antoni Pascual Lligoña, Domingo Maiz Salvador, Florencia Condon Menes, Jaime Pontos Valero, Jaime Boix Bo, Juan Saez Lopez, Donald Paul Bentley, José Bueno Borrás, Agustín Mateo Herrero, Juan Pedro Costa, Flora Creus, Antoni Pedro Creus, Ignacio Esteve Juncadella, Rafael Asenjo Sejón, Ramon Riera Aulí, Alfredo Pagans Llauró, Joaquín Fernández Montes, Esteve Camps Carrasco, José Lopez Torran, José Lavaila Marti, José Riera Gustá i Antoni Castell de Pons i Piera.

Tots ells aproven la primera junta per tal de posar fil a l’agulla i organitzar tot el necessari per celebrar el primer Sant Medir.

Aquella primera junta la van formar:

President: José Torras Tort Secretari: Antoni Doménech Nogués Tresorer: Juan Pedro Costa Comptador: Jaime Boix Bó
Vocals: Domingo Maiz Salvador Antoni Pedro Creus.

El primer que van decidir fou prendre el nom del Bar, que seria el local social, redactar els primers estatuts, fixar una quota setmanal de 5 pessetes i encarregar la confecció dels escuts i de la primera bandera, de color vermell fosc i brodada amb la imatge del Sant.

Va ser beneïda el 15 de febrer del 1948 a la Parròquia de Santa Maria de Gràcia i apadrinada per Merceditas Camps Sala i per Antoni Castell de Pons. A l’acte van assistir-hi les Colles Unió Gracienc i Els Savis.

Finalment, el 3 de març del 1948 la colla surt a desfilar per primer cop tenint com a càrrecs:

Capità de Colla: Ramon Riera Aulí
Capità de Bandera: Antoni Castell de Pons Abanderat: Agustín Mateo Herrero Cordonista: Mercedes Arnau Boix Cordonista: Angelina Martinez Golvarno

Formada per 32 socis, dues bandes: “Cornetas y Tambores de la Cruz Roja” i la Banda de Música de Barcelona, vint cavalls i tres carruatges llogats al senyor Balañà.

El recorregut va passar per davant de tots els domicilis dels socis, i també pels locals socials de les colles Unió i Savis.

Tots els participants, amb cotxes llogats, es van dirigir a l’Ermita per celebrar la tradicional missa i rebre la primera llaçada commemorativa.

El dinar es va oferir a l’Hotel Tibidabo i la factura va pujar a 3.400 pessetes de l’època.

Al vespre, un cop finalitzada la cercavila, tots van sopar al Local Social, acabant la festa amb un gran ball al “Coliseo Pompeya”.

Aquell primer i exitós romiatge va costar un total d’11.294 pessetes.

Aquell 3 de març del 1948 es va sembrar la llavor que ens ha portat fins avui, celebrem 75 anys de Dolça Festa, gràcies fundadors.

Junta Directiva 2023

President: ISAAC PUIG i CARRETERO

Sots-President: ALBERT MESTRES i ROYO

Secretari: FERRAN ACÍN i ROMANOS

Sots-secretària: MARTA ARRIBAS MASÓ

Tresorer: RAIMON MUNILLA i LÓPEZ

Comptador: JOSEP VILASECA i BENTANACHS

Vocal: PAU OLLÉ i GRAU

 

Junta Honorífica

 

Sr. ESTEVE CAMPS I CARRASCO

President Honorari a Títol Pòstum

Sr. ALFONS MESTRES I FERRAN

President d’Honor a Títol Pòstum

JOAN PUIG I BOMBARDO

President d’Honor a Títol Pòstum

Sr. JULI ACIN I LOBATO

Soci d’Honor a Títol Pòstum

Srta- ENCARNA ROCA I PASCUAL

Sòcia d’Honor

S­­­­r. ANTONI CASTELL DE PONS I PIERA

Banderer d’Honor a Títol Pòstum